д-р Красимира Атанасова – кардиолог

Д-р Красимира Атанасова завършва медицина във ВМИ Варна през 1984г .Защитава специалности по вътрешни болести и кардиология. До 1998г. работи като ординатор в кардиологично отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. От 1998г. до 2008г. е началник Интензивно Терапевтично Отделение. От 2008г. до 2011г. е началник Кардиологично Отделение в МБАЛ „Св. Пантелеймон“. От 2011 г. до 2022 г. е началник Кардиологично Отделение в СБАЛК Ямбол. От 2000г до момента работи в Доболнична медицинска помощ на кардиологична практика по договор с РЗОК. Д-р Красимира Атанасова е член на БЛС, на Българско кардиологично дружество и на Европейско кардиологично дружество.

Business Hours

  • 8:00 am - 3:00 pm
  • 8:00 am - 3:00 pm
  • 8:00 am - 3:00 pm
  • 8:00 am - 3:00 pm
  • 8:00 am - 3:00 pm
  • 8:00 am - 3:00 pm
  • 8:00 am - 3:00 pm
д-р Красимира Атанасова - кардиолог

Social Profiles

д-р Красимира Атанасова – кардиолог

  • Yambol Center, ul. "Vidin" 30
  • +359887495779